Eurocross – Resultater vum CAD

Bei dem internationalen Eurocross zu Dikkrech hun folgend CAD Athleten flott Leeschtungen realiséiert:

Lys Stoffel: 1. Espoir
Chloé Schmit: 2. Junior
Noah Fries: 3. Espoir
Joy Havé: 11. Scolaire
Léonie Bressler: 13. Minime
Mex Krecké: 15. Débutant
Bastien Klein-Schlentz: 16. Débutant